فرایند تعمیرات

کارشناسان نانو کامپ ایران از مجرب ترین کارشناسان حوزه تعمیر در ایران هستند که همواره در ساعات اداری آماده ارائه مشاوره و راهنمایی شما در خصوص مشکل بوجود آمده برای دستگاهتان هستند. فرایند تعمیرات در نانو کامپ ایران به صورتی طراحی شده است که شما بسادگی بتوانید دستگاه خود را به ما برسانید و مشکل مورد نظرتان به درستی به تعمیرکاران اطلاع داده شود.

فرایند تعمیرات


مراحل ثبت درخواست و انجام فرایند تعمیر به صورت زیر می‌باشد:

1. تماس با نانو کامپ ایران

2. ثبت در سامانه و دریافت کد پیگیری ( اختیاری )

3. ارسال دستگاه به نانو کامپ ایران

4. بررسی و اعلام هزینه برای موارد بالاتر از 5 میلیون ریال

5. پرداخت وجه از طریق سامانه

6. ارسال دستگاه به نشانی شما