جذب نمایندگی

نانو کامپ ایران در تمامی مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها نمایندگی فعال جذب می‌کند.

 

شرایط عمومی اعطای نمایندگی به شرح زیر می‌باشد:

1.نداشتن سوء پیشینه کیفری

2.عدم اعتیاد به مواد مخدر

3.گواهی‌نامه معتبر و مرتبط با تعمیرات دستگاه‌های هوشمنده

4.توانایی ارائه ضمانت قابل قبول

 

علاقمندان به دریافت نمایندگی و دارابودن شرایط عمومی برای دریافت اطلاع بیشتر و اطلاع از شرایط تخصصی با شماره تلفن

021-88924760 تماس بگیرید.