تعمیر قطعات


تمامی ماشین‌ها در جهان از قطعاتی که به صورت هماهنگ در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند تشکیل می‌شوند، که هرکدام از این قطعات به صورت مجزا شامل قطعات کوچک‌تری هستند، و به این صورت است که ماشین‌ها و سیستم‌ها شکل می‌گیرند. ممکن است پس از استفاده کاربر، ماشین دچار مشکل شود و قطعه‌ای خراب شود؛ حال برای بازگرداندن ماشین به حالت قبل یا باید قطعه مورد نظر تعمیر شود یا تعویض شود؛ اما به دلیل وجود قطعات کوچکتر در دل قطعات بزرگتر و فرسودگی آن‌ها، با تعمیر قطعه بزرگ، پس از مدت کوتاهی قطعات ریزی که فرسوده شده‌اند مجدداً باعث از کار افتادگی قطعه بزرگ می‌شوند؛ که این امر متحمل هزینه‌های مجدد و بعضاً با تاثیر بر دیگر قسمت‌های سیستم، موجب پرداخت هزینه‌های بسیار گزاف می‌شوند.
با توجه به عوامل ذکر شده، کارشناسان پارس تعمیر همواره قبل از سپردن دستگاه به دست گروه تعمیرکاران، با بررسی دقیق مشکل بوجود آمده، در صورتی که تعمیر قطعه مشکلی دیگر در سیستم ایجاد نکند و علاوه‌بر هزینه‌های مکرر نیز برای کاربر بصرفه‌تر از تعویض قطعه باشد؛ دستور تعمیر قطعه را برای دستگاه صادر خواهند کرد.