بررسی و عیب یابی

بررسی و عیب یابی
کارشناسان پارس تعمیر همواره قبل از سپردن دستگاه به دست گروه تعمیرکاران، با بررسی دقیق مشکل بوجود آمده، تعمیر و یا تعویض مورد نیاز دستگاه را دقیقاً تشخیص داده و سپس طی دستوری دستگاه را به دست گروه تعمیرکاران می‌سپارند.
در صورتی که تعمیر قطعه مشکلی دیگر در سیستم ایجاد نکند و علاوه‌بر هزینه‌های مکرر نیز برای کاربر بصرفه‌تر از تعویض قطعه باشد، دستور تعمیر قطعه را برای دستگاه صادر خواهند کرد و در صورتی که تعمیر قطعه مشکلی دیگر در سیستم ایجاد نکند و علاوه‌بر هزینه‌های مکرر نیز برای کاربر بصرفه‌تر از تعویض باشد؛ دستور تعویض قطعه را صادر خواهند کرد.